EU-TU-18046 Valitest (BO-56-101-008, BO-50-001-015)

Project: LNV project

Project Details

Description

Dit laatste is met name voor Nederland van groot belang. Er is een zeer duidelijke tendens om deze testen te valideren en zo hun internationale acceptatie te vergroten.
Een van de belangrijkste doelstellingen van VALITEST is het verder ontwikkelen van de standaardisering van bestaande diagnostische testen zoals die binnen de EU gebruikt worden door officiële instanties en andere stakeholders (o.m. keurings-laboratoria en zaadbedrijven).

VALITEST richt zich in Werkpakket (WP) 1 op de validatie (EPPO standaard PM 7/098) van bestaande diagnostische testen (inclusief on-site testen), eerder ontwikkeld binnen EU-projecten of door bedrijven en interlaboratorium performance studies. Daarnaast is een belangrijke focus de verbetering van het validatieproces (WP2 en WP3). D.m.v. een survey (WP4) zullen in consultatie met stakeholders de prioriteiten van het project vastgesteld worden en in WP6 en WP7 zullen door training en disseminatie de projectresultaten doorvloeien naar de eindgebruikers.

 

Het project heeft drie hoofddoelstellingen waarvan de eerste twee de belangrijkste zijn voor Nederland:

  • Het verschaffen van betere en meer precieze beschrijvingen van de prestaties van diagnostische testen
  • Het stimuleren, optimaliseren en versterken van de interacties tussen de stakeholders in Plantgezondheid om zo tot betere diagnostische testen te komen
  • Om een betere structuur te komen m.b.t. de kwaliteit en de het (commercial) aanbod van plant diagnostische testen.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/181/05/22