EU-TU-18028 NEFERTITI (BO-56-101-007, BO-50-001-014)

Project: EZproject

Project Details

Description

In 17 landen worden op 10 inhoudelijke innovatie-thema’s 45 nationale/regionale hubs van demo-bedrijven gevormd i.s.m. betrokken actoren als adviseurs, toeleverende industrie en onderzoekers.

Nederland zet Hubs van demo-bedrijven op gericht op de volgende onderwerpen:

  • Optimal soil quality in arable crops (including feed crops)
  • Crop sensing & variable rate applications
  • Improved nutrient use efficiency in horticulture
  • water use efficiency in horticulture

Voor Nederland betekent het dat we op deze onderwerpen 1) een verbeterde doorwerking van innovaties krijgen, 2) de verbinding tussen praktijk en onderzoek versterken, 3) betere praktijkdemo’s krijgen (handvaten om het leren te versterken) en 4) buitenlandse ervaringen hierin kunnen benutten. De 45 nationale Hubs en 10 thematische Europese netwerken worden ondersteund door een monitor- en leerprogramma, een webbased kennisplatform en een dialoog met Europese regio’s gericht op lange termijn door-ontwikkeling.

WPR richt zich op het opzetten van de Hubs van demobedrijven en op het versterken van praktijkdemonstraties en brengt kennis in uit het EU-project PLAID. WFBR draagt bij aan het webbased kennisplatform, voortbouwend op hun kennis uit het EU FP7 project VALERIE.

Vanuit Nederland zijn daarnaast de projectpartners Provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland samen leiders van een werkpakket gericht op de rol van Beleid voor de duurzame continuïteit van inbedding van deze Hubs en thematische netwerken.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/22