EU-TU-18018 Greenresilient (BO-59-104-002, BO-50-001-013)

Project: EZproject

Project Details

Description

De uitkomsten van dit project zullen direct van waarde zijn voor de Nederlandse biologische glastuinbouw, maar ook voor de reguliere glastuinbouw. De verwachting is dat dit project basisprincipes van weerbaarheid ontwikkelt die toepasbaar zijn in diverse glastuinbouwgewassen. Het project probeert problemen rondom ziekte- en plaagbestrijding, bemesting, bodemgezondheid op te lossen vanuit een systeembenadering waarbij gebruik wordt gemaakt van functionele biodiversiteit. Het projectconsortium bestaat uit wetenschappers met multidisciplinaire competenties (agronomie, agro-ecologie, bodemchemie, entomologie, plantenziektenkunde, onkruidwetenschap en ecologie) uit acht landen met op vijf locaties faciliteiten om nieuwe teeltsystemen te ontwerpen en te testen. De Nederlandse partners (WUR en UvA) zijn betrokken bij het werkpakket functionele biodiversiteit, dat gericht is op de invloed van gewasrotaties en teeltmaatregelen op microbiële diversiteit in de wortelzone/ plant en de invloed daarvan op bovengrondse plagen en natuurlijke vijanden. De gewassen zijn tomaat, paprika en diverse bladgewassen.   

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/21