EU-TU-18011 CHIC (BO-68-101-004, BO-50-001-012)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het doel van het Chicory Innovation Consortium (CHIC; 17 partners, coördinatie Wageningen Research) is om CRISPR gebaseerde genome editing breed binnen de plantenveredeling te bevorderen. Conform de EU call is gekozen voor industriële chichorei als “under-utilised, non-food crop” en om dit gewas te verbeteren t.b.v. producten met meerwaarde voor de consument: inuline als voedingsvezel en terpenen als natuurlijke, gezondheidsbevorderende inhoudsstof (e.g. antibiotica). Het consortium zal een viertal conceptueel verschillende CRISPR technieken ontwikkelen die verschillen in mate van “DNA invasiveness”. Deze zullen vergeleken worden op effectiviteit, veiligheid (e.g. off-target), regulatorische (zowel nationaal als internationaal) en socio-economische (speed-to-market, IP, acceptatie) waardes. De verbeterde CRISPR technieken zelf, en de multidimensionale assessment uit het project zijn voor vele gewassen relevant en daarmee van het grootste belang voor het NL veredelingsbedrijfsleven én voor geïnformeerde besluitvorming bij beleidsmakers. Om extrapolatie naar andere gewassen en om acceptatie in de maatschappij te bevorderen, zullen diverse stakeholders (oa via de Stakeholder Advisory Group) bij alle fases van het project betrokken worden. Innovatieve communicatie strategieën (o.a. Art&Science projecten) worden toegepast om bewustwording van het potentie van CRISPR te vergroten bij het brede publiek. CHIC zal twee product gerelateerde business cases uitwerken, een voor verbeterde voedingsvezel en een voor terpeen als nieuw, hoogwaardig product uit chicorei.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.