EU project B-Good (KB-37-002-024)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het doel van B-GOOD is het ondersteunen van bijenhouders bij het duurzaam houden van gezonde honingbijvolken en dat te doen op een manier die arbeidsbesparend is voor de bijenhouder en zo min mogelijk verstorend is voor het bijenvolk. B-GOOD stelt de bijenhouder in staat de bijengezondheid te optimaliseren met een gevalideerd beslissingsproces en dat vervolgacties adviseert met minimaal ingrijpen of middelen gebruik. Binnen WP2 ontwikkelt B-GOOD nieuwe monitoringstechnologieën en koppelt die aan een digitaal platform voor beslissingsondersteuning (adviseert de bijenhouder). Het WFSR deel, binnen het H2020 B-GOOD consortium, richt zich in WP2 op het ontwikkelen en toepassen van Lateral Flow Devices (LFDs, striptesten) voor de snelle Point of Care detectie van bij-onvriendelijke pesticiden in honingbij, honingbij-producten en grondstoffen voor de bijenhouderij. Naast de implementatie en validatie van een door de Zhejiang Universiteit ontwikkelde LFD voor neonicotinoïden, zullen er ook nieuwe LFDs worden ontwikkeld voor de detectie van fipronil, pyrethroïden en avermectines. Gedurende B-GOOD zal er indien mogelijk ingespeeld worden op vragen vanuit de sector, bv andere relevante bij-onvriendelijke stoffen in het veld. De ontwikkelde LFDs zullen al in een vroeg stadium in zowel het laboratorium als in het veld worden getest. Hierbij wordt gestreefd naar de ontwikkeling en toepassing van een extractiemethode waarbij alle target pesticiden in één handeling uit de matrix worden geëxtraheerd. Tegelijkertijd zullen de LFDs worden doorontwikkeld tot eindproducten: LFD cassettes in een kit met gebruiksaanwijzing voor de on-site monster-extractie, het opbrengen v/h monster, en gebruik en aflezen van de LFD. Door middel van workshops, nog in de looptijd van het H2020 B-GOOD project, zullen bijenhouders en wetenschappers bekend worden gemaakt met de door WFSR en ZJU ontwikkelde LFDs en zal er gezocht worden naar additionele monitoringsexperimenten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.