EU partnership - PARC (KB-37-002-035)

Project: EZproject

Project Details

Description

Vanuit o.a. de VN (Global Environmental Outlook, Global Chemicals Outlook) en de EU (Green Deal, Chemicals strategy for sustainability) wordt aangedrongen op maatregelen die moeten leiden tot een niet-toxische omgeving voor mensen, dieren en het milieu. Onze kennis over het voorkomen van, de blootstelling aan en de toxicologie van chemische stoffen is nog relatief beperkt. De methoden waarmee data verkregen worden en de opslag van de data zijn bovendien slecht geharmoniseerd, waardoor data moeilijk kunnen worden uitgewisseld. PARC is een zeven jaar durend EU-breed research en innovatie programma dat de risicobeoordeling van chemische stoffen binnen de EU en lidstaten gaat ondersteunen met nieuwe data, kennis, methoden, expertises en netwerken. PARC is 1 mei 2022 van start gegaan en wordt gecoördineerd door het Franse ANSES. Vanuit Wageningen Research zijn twee groepen betrokken, namelijk WFSR en WPR Biometris. De bijdrage van WFSR aan PARC betreft de ontwikkeling van innovatieve methoden voor monitoring van externe (voeding) en interne blootstelling (humane biomonitoring), met het accent op non-target/suspect screening. Tevens is WFSR betrokken bij het opzetten van proefdiervrije benaderingen (o.a. gebaseerd op in vitro methoden, computermodellen en artificial intelligence) die met name bedoeld zijn voor het identificeren, karakteriseren en het vroegtijdig signaleren en detecteren van chemische gevaren in de voedselketen. Daarnaast zal WFSR bijdragen aan de harmonisatie van kwaliteisborging en kwaliteitscontrole (QA/QC) van methoden voor laboratorium analyses (chemische analyses en toxiciteitstesten). De co-financiering die nodig is voor de activiteiten van WFSR in PARC komt mede uit dit KB-project.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/23