EU Fibebiotics (KB-23-003-003, KB-23-001-012, KB-15-003-020)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het EU FibeBiotics project wordt gecoördineerd door FBR. FBR ontwikkelt daarbij
kennis rond polysacchariden (vezels) en de effecten op het darm en immuun
systeem, zowel direct op immuun cellen als via de microbiota compositie. De
humane trial zal daarbij relevante effecten op mensen aan kunnen tonen die
gelinkt zullen worden aan in vitro en ex vivo analyses.

Het EU FibeBiotics project is een Europees project op het gebied van de gezondheidseffecten van voedingsvezels (polysachariden) en hun relatie met darmgezondheid en het immuun systeem. Bij FBR/WUR ontwikkelen we daarvoor een systematische aanpak om functionele voedingsproductontwikkeling te ondersteunen. Het project beoogd de tools te ontwikkelen die nodig zijn om tot bioactieve producten te komen en dus in een vroeg stadium van product ontwikkeling te analyseren of een bepaalde vezel een potentieel effect in mensen zou kunnen geven en of ook het afgeleide product dat nog steeds kan doen. Daarna volgt een humane trial die ook op efficiënte wijze dit effect kan aantonen.

Het consortium beoogd een dergelijke pijplijn te ontwikkelen en ook als consortium klaar te staan voor eventuele vragen van de industrie die bezig is dergelijke producten te ontwikkelen. Naast polysacchariden kunnen die zich ook bevinden in de prebiotics, probiotica, synbiotica of andere immuunmodulerende producten. Hiervoor zijn voedselbedrijven benaderd en zijn er inmiddels meer dan 27 bedrijven aangesloten bij het industriële platform.

Het uiteindelijke doel zijn producten voor de Europese markt met een wetenschappelijk onderbouwd positief effect op ondersteuning van het immuun systeem. Resultaten van het EU project zullen mogelijk EFSA claims kunnen helpen onderbouwen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1231/12/16

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.