EU BIOCOMES (BO-25.10-001-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

De EU stimuleert de ontwikkeling van biologische gewasbescherming via BIOCOMES met een bijdrage van bijna negen miljoen euro. Het totale budget van het BIOCOMES-project bedraagt zo’n twaalf miljoen euro.

Doelstellingen

Ontwikkelen van elf nieuwe biologische gewasbeschermingsproducten, die een milieuvriendelijke alternatief bieden voor belangrijke chemische bestrijdingsmiddelen in de Europese land- en tuinbouw en in de bosbouw.

Aanpak

De geselecteerde BIOCOMES-producten zijn vooraf geïdentificeerd via een marktanalyse door zes Europese producenten van biologische gewasbeschermingsmiddelen. In het BIOCOMES-project wordt de expertise van tien kleine en middelgrote ondernemingen, drie grotere industriële partners en veertien onderzoekpartners gecombineerd. De 27 consortiumpartners zijn afkomstig uit veertien landen.

Beoogde resultaten

Elf nieuwe, duurzame gewasbeschermingsmiddelen tegen belangrijke ziekten en plagen in land-, tuin- en bosbouw.

Het gaat om de ziekten:

 • Monilinia-vruchtrot in fruit
 • Wortelschimmelziekten in opkweek van jonge bomen voor de bosbouw
 • Fusarium in mais en tarwe
 • Meeldauw in granen
 • Verwelkingsziekte in kool

En de plagen:

 • Bladluizen in fruit
 • Wittevlieg in groenten
 • Kooluil (Mamestra brassicae)
 • Plakker (Lymantria dispar) in bossen en boomgaarden
 • Dennensnuitkever (Hylobius abietis) in bossen
 • Aardappelmot (Phthorimaea opercullella) in aardappel,      tomaat, tabak en aubergine
 • Mineermot (Tuta absoluta) in glastuinbouw

Ook zullen twee nieuwe technologieën beschikbaar zijn die de productie van biologische gewasbeschermingsmiddelen moeten verbeteren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/17

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.