EU-21036 MINAGRIS : MIcro- and NAno-Plastics in AGRIricultural Soils: sources, environmental fate and impacts (BO-55-101-009)

Project: EZproject

Project Details

Description

Om een overzicht te krijgen van de feitelijke situatie in Europa, zal MINAGRIS het gebruik van verschillende plastics in landbouwsystemen beoordelen in elf casestudy's en de resulterende typen en concentraties van MP's en NP's identificeren. Concentraties van andere stressfactoren in bodems zoals pesticiden en diergeneesmiddelen zullen aanvullend worden beoordeeld. MINAGRIS zal gevalideerde analytische methodes ontwikkelen die de kwantificering en identificatie van MP's en NP's in bodems mogelijk maakt. Op basis van de resultaten van de casestudiesites zal onderzoek gedaan worden om de impact van MP's en NP's op fysisch-chemische bodemeigenschappen, bodembiodiversiteit, plantproductiviteit en ecosysteemdiensten te bepalen, evenals de mogelijke uitspoeling naar andere delen van het milieu en opname door planten. MINAGRIS wil hiermee de impact van het plastic gebruik in kaart brengen en samen met sociaaleconomische componenten een visie en handelingsperspectief bieden die zijn verbonden aan het gebruik van kunststoffen in de landbouw. MINAGRIS beoogt daarmee bij te dragen aan gezonde bodems in Europa.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/25