EU-21033 COMFOCUS (BO-62-101-002)

Project: LNV project

Project Details

Description

De consumentenwetenschap hanteert gefragmenteerde methoden, schalen en data, waardoor onderzoeksresultaten niet optimaal bijdragen ​​aan beleidsoplossingen voor maatschappelijke thema’s als ongezonde voedselkeuzes. Het doel van het EU-project COMFOCUS is om de onderzoeksmethodes te harmoniseren waardoor de evidence base voor beleid wordt vergroot. Zo ontstaat bijvoorbeeld de mogelijkheid om data-inzichten over landen of over de tijd te vergelijken of inzichten uit verschillende expertises te koppelen voor vernieuwende inzichten. Dit wordt bereikt door: (1) het organiseren van netwerkactiviteiten waardoor de samenwerkingscultuur tussen academische en industriële onderzoekers en technologieontwikkelaars en de bestaande gedragsonderzoeksinfrastructuren in Europa worden bevorderd; (2) het ontwikkelen van harmonisatieprotocollen voor meet- en onderzoeksprocedures voor consumentengedragsonderzoek, zowel op het gebied van conventionele zelfrapportages (denk hierbij aan vragenlijstdata) als op het gebied van zogenaamde ‘emerging technologies’: nieuwe wetenschappelijke methoden voor consumentenonderzoek in relatie tot voeding die een meer objectieve meting van gedrag mogelijk maken (denk aan het gebruik van wearables en apps); en (3) het bevorderen maximale impact door de opgebouwde kennis beschikbaar te maken aan consumentenorganisaties, devoedingsindustrie, de detailhandel, ngo's en beleidsmakers.

Centraal in het project staat het COMFOCUS Knowledge Platform. Dit platform bestaat uit een set van vijf (de COMFOCUS Toolbox) specifieke functies om optimaal gebruikersgemak te realiseren:

  • Datavalidatiefunctie --> check of jouw data FAIR is;
  • Geharmoniseerde onderzoeksprotocolfunctie --> check of jouw onderzoek aansluit bij de Europese standaarden;
  • Geharmoniseerde datasetfunctie --> check of er datasets zijn om jouw data te verrijken;
  • Wetenschappelijke analyse- en visualisatiefunctie --> helpt jou in de analyse en visualiseert de uitkomsten;
  • ‘Representatief leren’-functie --> helpt jou in het vinden en verbinden van studies van verschillende onderzoeksinstituten die zijn weergegeven in een kennisgrafiek om de aard van de beschikbare gegevens en hun onderlinge relaties beter te beoordelen.

Het COMFOCUS Knowledge Platform met bijbehorende Toolbox zal beschikbaar zijn voor onderzoekers in zowel de publieke als de private sector en wordt na afloop van het COMFOCUS-project aan de Food, Nutrition and Health Research Infrastructure (www.fnhri.eu) toegevoegd.

StatusActive
Effective start/end date1/03/2128/02/25