EU-21025-CATCO2NVERS: Creating added-value chemicals from bio-industrial CO2 emissions using integrated catalytic technologies (BO-57-101-020)

Project: LNV project

Project Details

Description

In CATCO2NVERS worden milde, katalytische technologieën ontwikkeld om de omzetting van CO2 in chemicaliën te bewerkstelligen. Hierbij worden verschillende vormen van milde chemische conversie ingezet, gebaseerd op biokatalyse, heterogene katalyse en elektrochemie. Vervolgens worden de geproduceerde chemicaliën getest in de productie van eindproducten (biopolymeren, cosmetica). Het CATCO2NVERS consortium omvat kennisinstellingen, (biobased) industrieën als leveranciers van CO2 en katalysatoren en eindgebruikers van de chemicaliën. Hiermee omvat het project de complete keten die benodigd is om de te ontwikkelen technologieën in de praktijk toe te passen.

 

Door technologieën te ontwikkelen voor de omzetting van CO2 in waardevolle chemicaliën draagt CATCO2NVERS bij aan het terugdringen van industriële CO2 emissies. Bovendien wordt het CO2 dat wordt omgezet gewonnen uit biomassa afkomstig uit agro- zij- en reststromen en GFT-afval, waardoor de geproduceerde chemicaliën dienen als hernieuwbaar alternatief voor chemicaliën op fossiele basis.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/25