EU-21023 MEF4CAP (BO-67-101-020)

Project: EZproject

Project Details

Description

Zowel de Europese green deal als de Nederlandse visie op kringlooplandbouw hebben tot doel een meer duurzaam voedsel systeem te creëren. Dit omvat het verminderen van het gebruik van grond en hulpstoffen, het hergebruik van reststromen en het verminderen van de emissies uit de land en tuinbouw. Het realiseren van deze visie vergt aanpassingen in het beleid, de agrarische ketens en de agrarische bedrijfsvoering. Deze aanpassingen leiden tot informatiebehoeften omtrent de duurzaamheidsprestaties van producten en bedrijven. De sector en de overheid hebben er belang bij dat de duurzaamheidseisen en informatiebehoeften vanuit de overheid en de sector goed zijn afgestemd en de gegevens zo breed mogelijk bruikbaar zijn om het beleid te monitoren, maar ook om de duurzaamheidsprestaties van bedrijven te verbeteren (onder andere door advisering en benchmarking).

 

Om aan de steeds breder wordende behoeften tegemoet te komen, wordt het essentieel gebruik te maken van de mogelijkheden van satellietgegevens en sensorgegevens en van de toegenomen informatiestromen binnen de landbouwsector om enerzijds de benodigde monitoring informatie op te leveren en anderzijds de administratieve lastendruk te beperken. MEF4CAP zal vier demonstratiecases uitvoeren met beschikbare technologieën om te laten zien hoe monitoring en evaluatie efficiënt kunnen worden ingericht en voorziet in de informatiebehoeften van de verschillende partijen (inclusief indicatoren, de onderliggende datastromen en meetmethoden).

 

Daarnaast zal MEF4CAP een routekaart opleveren voor de toekomstige monitoring en evaluatie van het EU en nationale Landbouwbeleid. Er wordt rekening gehouden met de behoeften van de verschillende belanghebbenden (d.w.z. het ministerie en EU, de landbouwers en andere actoren in de waardeketen) om de kosten en administratieve lasten tot een minimum te beperken (met name voor de landbouwers) en de waarde van de verzamelde gegevens voor de verschillend partijen te optimaliseren (onder andere voor het gebruik in certificerings- en duurzaamheidsprogrammas in de sectoren en voor benchmarking en verbetering van de duurzaamheidsprestaties van bedrijven).

Aangezien MEF4CAP een coördinatie- en ondersteuningsactie (CSA) is, is het gericht op een interactieve aanpak en grote betrokkenheid van de belanghebbenden. Met diverse stakeholders (boeren, overheid, certificeerders zoals SKAL, NGOs en onderzoek) worden demonstratieprojecten en workshops georganiseerd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21