EU-21022 CHAMPION: Circular High-performance Aza-Michael Polymers as Innovative materials Originating from Nature (BO-57-101-018)

Project: EZproject

Project Details

Description

Beoogde output van het project zijn nieuwe materialen met een zeer lage milieuimpact, door efficiënt gebruik van bio-based grondstoffen, vroegtijdige screening van toxiciteit (safe-by-design), en het ontwerpen van materialen die geoptimaliseerd zijn voor recycling (circular-by-design) en (bio)degradatie. Resultaten zullen worden gedissemineerd door middel van wetenschappelijke artikelen, lezingen en presentaties, waar mogelijk octrooien, en via de pro-jectwebsite etc.

Hoewel de genoemde toepassingsgebieden die in dit project worden onderzocht redelijk speci-fiek zijn (want gekoppeld aan de markten van de aangesloten industriële partners), kan de koolstofefficiënte technologie (aza-Michael chemie) na afloop van het project tot een veel groter aantal toepassingen en markten worden uitgebreid, zoals recyclebare/afbreekbare poly-urethanen, epoxyharsen, etc.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/23