EU-21020 Deep Demonstration Soil Carbon Farming (BO-59-102-001)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het project inventariseert en verkent maatregelen, als ook de condities waaronder deze kunnen worden geïmplementeerd door agrariërs en ketenpartners, de zogenoemde ‘’levers of change’’, zoals: monitoring, certificering en labeling, financiering en support services, waardoor opschaling van pilots en initiatieven plaatsvindt. Het project werkt met ‘’transformatieve’’ cases in EU landen, die verschillende productiesystemen en omgevingen vertegenwoordigen. In de cases ondersteunt Climate KIC de probleemhouders en hun netwerkpartners. Groene Cirkel Farm Frites is de Nederlandse casus, gericht op het CO2-neutraal maken van de frietketen, met een focus op het opslaan van koolstof in de bodem en het toepassen van emissiebeperkende maatregelen, maar ook gericht op de bereidheid van klanten en consumenten voor het betalen van een meerprijs voor CO2 neutrale friet. In het project worden de CO2 footprint en maatregelen verkend (kosten, opbrengsten), alsmede belemmeringen bij de implementatie en het aanpassen van de bedrijfsvoering. Ook wordt verkend hoe agrariërs hierbij kunnen worden ondersteund (training, advies). Op Europees niveau is een project- en leeromgeving opgezet voor samenwerking en uitwisseling tussen de cases (betrokken bedrijven: Nestle, Danone, Natais).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/22