EU-21018 Food Trails (BO-61-101-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

De belangrijkste activiteiten zijn 1) Living Labs in 11 EU-steden (waaronder Groningen), voor ontwerp en uitvoering van integraal stedelijk voedselbeleid op basis van Milaan Urban Food Policy Pact richtlijnen; 2) Pilotstudies van innovaties in 11 EU-steden, gericht op transitie van het lokale of regionale voedselsysteem; 3) EU-breed Investors' Living Lab voor het betrekken van een breed palet aan commerciële en impact investors bij stedelijke voedselinnovaties; 4) Analyse van succesfactoren bij opschaling van succesvolle innovaties en het inrichten van een leernetwerk tussen partijen in FOODTRAILS, en 21 wereldsteden met dezelfde ambities. Als output levert het project kennis over effectieve inzet van voedselbeleid en voedselinnovaties voor transitie van stedelijke voedselsystemen naar betere prestaties m.b.t. klimaat, gezondheid en inclusiviteit. Beoogde toepassing bevindt zich in gebiedsgerichte voedselsysteemtransities en innovatieve financiële instrumenten voor ondersteuning van stedelijke voedselinnovaties.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/23