EU-21016 Resilience four dairy (R4D) (BO-63-101-026)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het doel van R4D is om de kennisuitwisseling en acceptatie van gezamenlijk gecreëerde oplossingen te vergroten om de melkveehouderij veerkrachtiger en duurzamer te maken. De uitdagingen zijn daarbij productiesystemen te ontwikkelen die rekening houden met toenemende prijsschommelingen, klimaatverandering, arbeidsplezier en toenemende eisen aan leefomgeving (dierenwelzijn, landschap, biodiversiteit en milieu). R4D is opgebouwd rond de multi-actorbenadering om een intensievere samenwerking tussen onderzoekers, adviseurs, melkveehouders en relevante actoren tot stand te brengen binnen en tussen 15 lidstaten gebruik makend van relaties van 18 consortiumpartners. Kennis uit onderzoek en praktijk wordt bij elkaar gebracht rond de drie hoofdthema's: economische en sociale veerkracht, technische efficiëntie, en milieu- en maatschappijvriendelijke productiesystemen. R4D zal (i) innovatieve ideeën en methoden uit de praktijk in heel Europa vastleggen en delen en (ii) onderzoeksresultaten die nog niet op grote schaal zijn overgenomen, identificeren en vastleggen, en hun potentieel voor integratie in de praktijk vergroten door de haalbaarheid ervan op innovatieve praktijkbedrijven te beoordelen. Het is wellicht het meest toonaangevende netwerkproject voor de melkveehouderij in Europa de komende jaren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/23