EU-21004 mEATquality (BO-63-101-024)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het mEATquality-project onderzoekt of extensivering van de vleeskuiken en varkenshouderij voordelen heeft voor duurzaamheid en vleeskwaliteit. In een eerste fase kijkt het naar houderijfactoren in relatie tot intrinsieke vleeskwaliteit, door middel van gegevensverzameling over conventionele, scharrel- en biologische boerderijen, en door onderzoek naar de verwachtingen van de consument. De tweede fase omvat interventiestudies op vleeskuiken- en varkensbedrijven om intrinsieke vleeskwaliteitskenmerken te onderzoeken in relatie tot houderijfactoren zoals genetica, voer, ruimte en stress. Het zal ook innovatieve technieken ontwikkelen voor geautomatiseerde vleeskwaliteitsbeoordeling bij hoge lijnsnelheden, en voedselfraude bestrijden door authenticatie van het eindproduct via vingerafdruktechnieken en Blockchain-technologie. In een derde fase zal het de nieuwe houderijpraktijken toetsen aan duurzaamheidsaspecten: dierenwelzijn, milieuaspecten en economische consequenties. De marktacceptatie van de nieuwe producten en manieren om deze aan de consument te communiceren zullen worden bestudeerd. In een vierde en laatste stap worden de resultaten gecommuniceerd en verspreid.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/25