EU-21001 RUMIGEN (BO-68-101-008)

Project: EZproject

Project Details

Description

Duurzamere fokkerijprogrammas en gelinkte technologieën dienen tred te houden met maatschappelijke behoeftes en rekening te houden met zowel de genetische diversiteit als de vereiste aanpassing aan klimaatverandering.  RUMIGEN zal kennis ontwikkelen om dit beter mogelijke te maken en de speelruimte voor acceptatie definiëren.  RUMIGEN brengt toonaangevende wetenschappers bij elkaar om wetenschappelijke inzichten te ontwikkelen over de tradeoffs die ontstaan bij het fokken op milieukenmerken.  Grootschalige data van wereldwijde en lokale melkveerassen (Europa and India) in combinatie met klimaatgegevens zullen geanalyseerd worden om o.a. de middel- tot langetermijneffecten van bijvoorbeeld hittestress te analyseren. Methoden zullen worden ontwikkeld om rekening te kunnen houden met zeldzame allelen binnen rundvee rassen en om diversiteit in stand te houden. Een platform zal ontworpen worden om de onderliggende mechanismen van epigenetische overerving te ontcijferen, en om de bijdrage aan het voorspellen van fenotype.  RUMIGEN zal vragen beantwoorden over de specificiteit  van genome editing en veiligheidsvraagstukken, en over de mogelijkheden om genetische diversiteit in stand te houden.  Al met al zal RUMIGEN kennis ontwikkelen die genomics, epigenomics en biotechhnologie verenigen voor de verbetering van genomische  selectie en het behoud van genetische diversiteit.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/25