EU-2017-02 e-ROSA (BO-52-001-006, BO-25.06-002-007)

Project: EZproject

Project Details

Description

Doelstelling van de WUR is om een roadmap voor de realisatie van een open data infrastructuur voor bedrijfsleven, overheid en wetenschap gelijkmatige toegang hebben en data kunnen delen, specifiek voor het vakgebied van landbouw en voeding. De roadmap moet aangeven wat de onderzoeks- en innovatie-uitdagingen zijn en welke stappen de komende jaren genomen moeten worden, zowel op organisatorisch als op financieel als op inhoudelijk vlak. Uiteindelijk moet de data-infrastructuur de toegang en deelbaarheid van data significant verbeteren, en ook toegang bieden tot wetenschappelijke data, die nu vaak in de lades van wetenschappers belanden. Wij willen deze roadmap gebruiken om kritisch naar het eigen data management te kijken, en om een propositie te hebben voor verdere ontwikkelingen in Nederland.

Beoogde output en impact
  • Een roadmap voor onderzoeks- en innovatieuitdagingen voor het realiseren van betere data ontsluiting en deelbaarheid.
  • Bewustzijn bij financiers (o.a. EC) ontwikkelen waarom en hoe te investeren in data infrastructuren voor landbouw en voeding
    • Community vorming op Europese schaal om een leidende rol te kunnen nemen om dergelijke data
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/18