EU-2016-02 EUfruit (BO-52-001-004, BO-25.10-001-009)

Project: EZproject

Project Details

Description

EUFruit is een “Thematic Network” voor fruit, gebaseerd op het EUFRIN netwerk waar Wageningen-UR fruit (BBF) al sinds de start begin jaren ‘90 lid van is. Het project richt zich op 4 gebieden: “new cultivar development and evaluation”, minimise residues on fruit and environment”, “optimising storage and fruit quality”, “sustainable production systems”. Op elk van deze thema’s zal door middel van “scanning and synthesis” de huidige internationale stand van kennis en techniek worden benut om de beste practische oplossingen voor de sector te benoemen en deze vervolgens via “showing and sharing” op nationaal niveau via lokale “operational groups” te verspreiden. BBF is bij alle onderdelen betrokken. Doelen voor BBF: het onderdeel scanning and synthesis levert de nieuwste kennis en wetenschappelijke basis voor praktijkonderzoek en zal de ontbrekende kennis duidelijk maken. Het onderdeel sharing and showing zorgt voor uitstraling naar belangrijke marktpartijen in de Nederlandse fruitsector, dit onderdeel zorgt ook voor demo’s en daarmee versterking van het kenniscentrum Randwijk. Deelname zal de goede positie van BBF in het netwerk bestendigen. Het project geeft uitbreiding van de ervaring met multi-stakeholder aanpak en tot slot, binding aan operational groups zorgt voor goede positionering binnen EIP.

Beoogde output en impact

Toepassing van de nieuwste kennis op het gebied van rassen, residuvermindering, kwaliteit & bewaring en duurzame teeltsystemen, zorgt voor meerwaarde voor de sector op het gebied van duurzaamheid & efficiëntie, concurrentiekracht en mvo. Tegelijkertijd groeit het Europees netwerk van bedrijven en kennisinstellingen.Dit versterkt onze positie zowel wetenschappelijk (thema resilience en sustainable food and non-food production) als bij acquisitie bij bedrijven of Horizon 2020/EIP.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/19