EU-2015-05 Carbon-LED (BO-51-001-001, BO-25.11-001-027)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het voorafgaande Climate KIC Pathfinder project heeft laten zien dat deze verlaging van de carbon footprint mogelijk is. Verder hebben we met marktonderzoek en demonstraties voor telers laten zien wat de potentie van LED belichtingssytemen voor de glastuinbouw is. Dit bood voldoende perspectief voor een KIC Innovation project. In dit project met Philips, Bayer CropScience (Nunhems), INRA, StartLife en WU worden nieuwe LED lampen ontworpen, nieuwe rassen geselecteerd voor LED systemen en wordt een nieuw teeltsysteem voor LED belichting ontworpen en getest. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 3D functional-structural plant modellen. Dit levert voor de partners Philips en BayerCropScience en voor nieuwe of bestaande kleine bedrijven nieuwe marktkansen op het gebied van implementatie van LED systemen, nieuwe rassen, consultancy, installatie en onderhoud van systemen en kennisoverdracht.

 

In 2017 is er een demonstratieproef uitgevoerd, waarbij 5 tomatengenotypes werden geteeld onder drie belichtingssystemen, met en zonder additioneel verrood licht, gedurende de hele dag of alleen aan het einde van de dag. Deze proef is door een groot aantal telers en toeleveranciers uit de tuinbouw bezocht, en de kennis is verder overgedragen via lezingen en artikelen in vakbladen en op websites.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/18

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.