EU-2015-03 SWEEPER (BO-52-001-002, BO-25.06-002-003)

Project: LNV project

Project Details

Description

Hoewel het in de eerste twee jaar ontwikkelde prototype paprikavruchten kon plukken, kon deze dat nog niet met voldoende snelheid en precisie.

 

In 2017 is een verbeterde versie ontwikkeld op basis van de testresultaten en adviezen van telers. Zo is een stabieler autonoom platform voor de robot ontwikkeld en is de grijperfunctie verbeterd. Ook is er een intelligente belichting ontwikkeld voor de 3D-camera welke het mogelijk maakt om nog beter onder wisselende omgevingslicht situaties de rijpe paprika’s te kunnen detecteren. Voor het ontwijken van plantenstengels en andere vruchten evenals het precies kunnen positioneren van het snijmes, is een op “deep-learning” gebaseerde methode ontwikkeld om de stand van de paprika’s ten opzichte van de hoofdstengels te bepalen. Voor de ontwikkeling van dit algoritme zijn referentiebeelden opgenomen van paprika’s met een nieuwe 3D-camera. Dit algoritme (oog-in-hand coördinatie) is getest en werkt naar tevredenheid zodat paprika’s nu beter bereikbaar en eenvoudiger te plukken zijn met minder beschadiging van het gewas en de vruchten. De nieuwe versie is inmiddels samengebouwd, voorzien van software door de Umea universiteit uit Zweden en de Ben Gurion universiteit uit Israel en vervolgens functioneel getest door WUR.

 

Begin 2018 zal de robot naar het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver in België gaan om de eerste semi-praktijktesten uit te voeren. Speciaal hiervoor is een proefafdeling een belichte teelt opgezet die ook in de wintermaanden vruchten draagt. Na deze testen zal de robot aangepast worden op een bestaand concept voor na-oogst logistiek zodat deze uiteindelijk ingepast kan worden als een marktrijp product. Het proefstation heeft inmiddels het meest geschikte ras en de teeltmethode voor gerobotiseerd oogsten geselecteerd. In het voorjaar van 2018 is de robot dan zover om bij de Nederlandse teler De Tuindershoek in IJsselmuiden beproefd en in de zomer gedemonstreerd te worden.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/18

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.