EU-20026 iCONNECT (BO-63-101-019)

Project: LNV project

Project Details

Description

De voornaamste projectactiviteiten zijn een EU-brede inventarisatie van de huidige adviespraktijken, analyse van best practices van innovatiesupport, de ontwikkeling van trainingsprogramma’s voor adviseurs en (train-de-)trainers (t-d-t), scholing, excellence classes, interregionale uitwisselingen tussen adviseurs en de ontwikkeling van de randvoorwaarden en condities (binnen de adviesinstituties en het beleid) om innovatiesupport binnen het regime te borgen en verankeren. Het project beoogt als output binnen de EU adviseursnetwerken en -organisaties: 1) een cultuur te ontwikkelen voor innovatiesupport en 2) een breed netwerk te creëren van getrainde EU innovatiesupporters. I2Connect richt zich i.h.b. op innovatiesupport voor operationele groepen, vanuit de boerenpraktijk gestuurde innovatieprojecten, onder de plattelandsontwikkelingsprogramma’s van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in de verschillende lidstaten (in Nederland POP3 en vervolg).

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/24