EU-20025 One Health EJP 2e call (BO-63-101-022)

Project: EZproject

Project Details

Description

One Health EJP streeft naar het creëren van een netwerk dat zich bezighoudt met zoönose met de nadruk op zoönotische voedselinfecties, antimicrobiële resistentie en opkomende bedreigingen. De context van het project past in de holistische en transdisciplinaire One Health-benadering, d.w.z. het betrekken van de gezondheid van mens, dier, voedselveiligheid en milieugezondheid. Onderzoek en andere gezamenlijke integratieactiviteiten zijn gepland, zoals informatieverspreiding, onderwijs- en opleidingsprogramma's, structuren voor het delen van signalen en risicobeoordeling, surveillancebenaderingen, toegang tot stamverzamelingen, biobanken, experimentele faciliteiten en databases en harmonisatie en standaardisatie van diagnostische tests.

Het project bestaat uit meerdere deelprojecten met elk hun eigen budget en looptijd. Nederland speelt een belangrijke rol in de coördinatie van het totale project, waardoor we goed op de hoogte blijven van de internationale onderzoeksactiviteiten en invloed kunnen uitoefenen op de richting van toekomstig onderzoek.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/22