EU-20023 H2020 Agromix (BO-60-101-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het project ondersteunt boeren en andere actoren bij het ontwikkelen van klimaatslimme systemen (mitigatie en adaptatie), door het combineren van dierlijke, plantaardige en houtige productie (gemengde- en agroforestry systemen). Activiteiten: uitwerken van een beoordelingssystematiek voor klimaatslimme productiesystemen, ontwikkelen van een multistakeholder ontwerpproces en een inhoudelijke toolkit met 12 uiteenlopende pilots in verschillende landen. In elk van deze pilots wordt een concreet ontwerp gemaakt met relevante publieke en private partijen uit een keten of regio. In Nederland is een regionale pilot voorzien in Zuid-Limburg1, in samenwerking met het meerjarige integrale gebiedsprogramma Heuvelland.

Het project levert:

  • Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) voor bedrijven en regio’s op het gebied van klimaatverandering,
  • Een methodologie voor participatief ontwerp van klimaatslimme systemen, inclusief een duurzaam verdienmodel,
  • Een beslissingsondersteunende toolkit voor boeren en adviseurs,
  • Beoordeling van verschillende systemen op verschillende KPIs, en
  • Een inventarisatie van knelpunten en kansen in de waardeketen.
  • Deze resultaten kunnen door de agrarische sector breed worden gebruikt bij het werken aan klimaatdoelen. KPIs zullen helpen bij het monitoring van de weerbaarheid van landbouwbedrijven tegen klimaatverandering. De co-designbenadering en toolkits zullen in heel Europa worden gebruikt om innovatie in de sector te ondersteunen met op maat gemaakte oplossingen waar de hele waardeketen in mee werkt. Alle resultaten van het project zijn openbaar.

 

 

[1] Zuid-Limburg is een uniek stukje Nederland vanwege de grondsoort (löss) en de hoogteverschillen. De ontwerpmethodiek moet in staat zijn om voor verschillende ‘unieke’ situaties een passend ontwerp te maken. Het ontwerp voor Limburg zal dus mogelijk niet algemeen geldig zijn, maar moet tegelijk aantonen dat de ontwerpmethodiek situatie-specifiek is.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2030/06/24