EU-20022 M4Models (BO-59-101-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het doel van dit ERA-GAS project is om de methaanemissie uit mengmest in de rundvee- en varkenshouderij te verminderen via mestmanagement en mestbehandelingsmaatregelen en om te zorgen dat dit tot uitdrukking kan komen in de nationale berekeningen. Met de huidige IPCC methode kan geen onderscheid worden gemaakt tussen verschillende mestmanagement- en mestbehandelingstechnieken. In dit project wordt ook een methode ontwikkeld om een betere inschatting te maken van de methaanemissies uit verschillende stal- en opslagsystemen. De potentiële en de werkelijke methaanproductie uit verschillende soorten mest (rundvee/varkens, verschillende opslagduur, verschillende temperatuur, verschillende voeding, verschillende mestbehandelingen) wordt bepaald in een standaard meetopstelling in verschillende landen. Bij bekende mestvolumes en temperaturen van de mest kan vervolgens een inschatting worden gemaakt van de dagelijkse en jaarlijkse methaanemissies uit verschillende stal- en mestopslagsystemen. Deze informatie wordt vervolgens mede gebruikt om, met het FarmAC rekenmodel (www.FarmAC.dk), de methaanemissie in de gehele mestketen te bepalen. De effecten op lachgasemissies en koolstofvastlegging in de bodem worden tevens bepaald.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/22