EU-20021 SUSINCHAIN (BO-57-102-005)

Project: EZproject

Project Details

Description

De overall doelstelling van SUSINCHAIN is testen en demonstreren van recent ontwikkelde innovaties (technieken, producten en processen) om te komen tot een volwaardige gecommercialiseerde Europese insectenketen. SUSINCHAIN richt zich op het ontwikkelen van business modellen, verkennen marktmogelijkheden, optimalisatie van de insectenkweek, transport, verwerkingstechnologieën en de toepassing van insecten in diervoeder en als ingrediënt in dagelijks voedsel waarbij veiligheid, duurzaamheid, consumentacceptatie en economie nadrukkelijk meegenomen worden. Het project draagt in de komende vier jaar bij aan het wegnemen van de belangrijkste belemmeringen voor een toename van het gebruik van insecten als alternatieve eiwitbron voor diervoeder en voedsel waardoor de afhankelijkheid van eiwitgrondstoffen voor (humaan) voedsel en diervoeders van buiten Europa verminderd. De ambitie van SUSINCHAIN is om kennis en innovaties te leveren die bijdragen aan vervanging van minstens 20% van de Europese consumptie van dierlijk eiwit door insecteiwit en een duizendvoudige toename in zowel productievolumes als banen in de periode tot 2025 in de insectenketen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.