EU-20013 BovReg (BO-68-101-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

Ondanks de revolutie in genoomanalyse is er nog een groot gebrek aan kennis over het begrijpen van de associaties tussen het genoom en complexe de fenotypes die van belang zijn voor de fokkerij. Het BovReg-consortium gebruikt whole genome associatie mapping  om kandidaat regios te identificeren  die genexpressie in relevante tissues, intermediaire fenotypes (biomarkers) en de uiteindelijke kenmerken robuustheid, gezondheid en biologische efficiëntie reguleren. Ook worden epigenetische regulatie in deze regios onderzocht. Deze kennis is van fundamenteel belang voor het gebruik van genetische variatie in nieuwe systemen.  Verder wordt de vervolgstap gezet de huidige fokwaardeschattingmodellen aan te passen zodat ze  deze kennis over de biologische regulatie mee kunne nemem door a priori een gewicht te geven aan genomische regios (of SNP) op basis van de biologische functie. Dit is vooral belangrijk in situaties waar geen grote referentiepopulatie beschikbaar, bijvoorbeeld nieuwe kenmerken of kleinere rassen. Deze verbeterde kennis zal nuttig zijn voor het heroriënteren van de veehouderij, volledig rekening houdend met maatschappelijke randvoorwaarde, milieu- en dierenwelzijnsaspecten en biologische efficiëntie.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/22