EU-20010 GALIRUMI (BO-67-101-017)

Project: LNV project

Project Details

Description

In dit project wordt een methode ontwikkeld voor niet-chemische bestrijding van ridderzuring in grasland. Specifiek worden er twee robots ontwikkeld om het onkruid te verwijderen. Voor deze robots worden een aantal technologieën doorontwikkeld, met name een compacte EGNSS-ontvanger, herkenning van het onkruid m.b.v. camera en deep-learning, volledig autonome navigatie van robots, en niet-chemische vernietiging van het onkruid. Voor dat laatste zullen twee aparte technologieën worden toegepast, namelijk elektrocutie van het onkruid, en verwijderen van het blad met een laser. Het project beoogt toepassing van de nieuwe methode in de praktijk; verbinding met de praktijk wordt gerealiseerd via twee loonwerkbedrijven die aan het project deelnemen.

De belangrijkste activiteiten binnen GALIRUMI:

  • Ontwikkelen van goedkope, compacte EGNSS ontvanger
  • Ontwikkelen van robuuste herkenning van ridderzuring m.b.v. camera’s en deep learning
  • Ontwikkelen van onkruidbestrijding met (1) elektriciteit en (2) laser
  • Ontwikkelen van autonome navigatie voor een robot
  • Integreren van bovengenoemde elementen in twee prototype robots
  • Evalueren en demonstreren van bovengenoemde robots in praktische omstandigheden

De output van dit project is:

  • Componenten voor het bouwen van robots: EGNSS receiver, onkruidherkenning, elektrisch wieden, laser wieden, autonome navigatie
  • Nieuwe kennis over elektrisch wieden (zal ook worden toegepast binnen bestaande onderzoekslijn van bedrijfspartner Steketee)
  • Twee prototype robots
  • Kennis en ervaring met het inzetten van robots-as-a-service door loonbedrijven (Koonstra, Pekkeriet)

Toepassing: Naar verwachting zullen de ontwikkelde robots binnen één of twee jaar na het einde van het project (na een verdere ontwikkelslag richting product) in de praktijk worden toegepast.

Er is een uitbreiding op de cofinanciering verkregen onder nummer EU22.001.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.