EU-20009 AQUAEXCEL3.0 (BO-63-101-020)

Project: LNV project

Project Details

Description

Via het project komen nieuwe innovaties beschikbaar voor toepassing in de sector, en kunnen bedrijven zelf onderzoek laten uitvoeren bij 40 Europese topfaciliteiten voor aquacultuuronderzoek. Er worden onderwijs- en trainingstrajecten georganiseerd waar de sector aan deel kan nemen waarbij duurzame innovatie in de aquacultuur centraal staat.

De doelstelling van het project richt zich in verschillende werkpakketten op onderwijs en training, onderzoek, en het TNA platform voor en door bedrijven. Alle relevante onderzoeksgebieden in de aquacultuur die gericht zijn op innovatieve verduurzaming van de sector zijn bij het project betrokken: op het niveau van 1) de dieren (gezondheid, welzijn, robuustheid, sensoren en voeding); 2) de systemen (ontwerp, waterkwaliteit, reststromen, sensoren); en 3) de bedrijfsvoering (milieubelasting, reststroming, waterverbruik, energieverbruik). Beheersing van de gehele productieketen staat centraal, van fokkerij en reproductie tot aan slacht en verwerking.

In het project worden verschillende kweeksystemen, soorten en onderzoeksvelden geïntegreerd, wat de sleutel is tot een meer duurzame en circulaire aquacultuur. Nieuwe innovaties op het gebied van fokkerij, voeding, gezondheid, robuustheid en waterkwaliteit en sensorontwikkeling zorgen ervoor dat de sector steeds verder verduurzaamt qua grondstofverbruik, milieubelasting en waterverbruik en -kwaliteit. De dieren zelf worden door de voortdurende innovaties steeds gezonder en robuuster. De kennis die ontwikkelt wordt is veelal direct toepasbaar in de productieketen en versterkt de verduurzaming van de sector.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/25