EU-20007 UNITED (BO-65-101-002)

Project: LNV project

Project Details

Description

activiteiten zijn het inventariseren van de barrières waar ondernemers tegenaan lopen als men medegebruik probeert te realiseren en te adviseren over mogelijke oplossingen. Ook is belangrijk dat de instrumenten die worden ontwikkeld, om te assisteren in het brengen van de activiteiten in de pilots van TRL niveau 3-5 tot TRL niveau 5-7, te toetsen, eventueel aan te passen en generiek beschikbaar te maken.

 

De directe output van het project zal bestaan uit 1) een analyse van belemmeringen van het stimuleren van medegebruik van de zee, 2) oplossingsrichtingen om deze barrières te slechten 3) een generiek raamwerk van analyse en advies om medegebruik van de zee te stimuleren en 4) een aantal actuele voorbeelden van activiteiten van medegebruik die van pilot stadium ontwikkelen naar commerciële implementatie.

 

Een aantal pilots richten zich direct op ook in de Noordzee toe te passen activiteitencombinaties van o.a. duurzame energieproductie en voedselproductie (zeewier, schelpdieren). Deze worden al tijdens de loopduur van het project gerealiseerd.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/23