EU-19041 - SPECTORS (BO-67-101-006, BO-41-001-012)

Project: EZproject

Project Details

Description

De innovatieve productideeën komen met name vanuit de deelnemende Midden- en Kleinbedrijven uit Nederland en Duitsland, die ons specifiek hebben benaderd voor vegetatie monitoring met drones (landbouwgewassen en natuurlijke gewassen), waarvoor Wageningen de coördinatie heeft. Eindgebruikers, zoals de Duitse Naturschutz en het Nederlandse Bureau Waardenburg voor de monitoring van natuurgebieden, zijn direct betrokken bij de ontwikkeling van de producten. Vanwege dit vraaggerichte ontwerp van de projectactiviteiten wordt het ontwikkelen van de juiste diensten vergroot, met name voor landbouw en natuur.

 

Specifieke producten zijn:

  • Ondersteuning voor traditionele vegetatie monitoring m.b.t. identificeren van vegetatietypen, vegetatiestructuren en hun begrenzing, specifieke planten soorten voor bijvoorbeeld groenbureaus en natuurorganisaties met informatie zoals afgeleid van UAV's (drones) voor efficiëntere landmetingen.
  • Ontwikkeling van operationele beeldproducten (bijv. ortho-mosaics, terrein en vegetatiehoogte kaarten, biomassa en andere terrein condities als bodemvocht) van multispectrale, hyperspectrale, thermische en laserscanning camerasystemen gemonteerd op drones.
  • Verstrekken van aanvullende informatie van plant- en vegetatie eigenschappen zoals vegetatiehoogte, biomassa, locatie specifieke soorten op basis van machine learning voor grasland en natuurlijke vegetatie.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20