EU-19036 PIGs (BO-63-101-016, BO-47-002-047)

Project: EZproject

Project Details

Description

S. suis is een bacterie die jonge varkens aantast en ernstige invasieve infecties veroorzaakt. Bovendien veroorzaakt S. suis met name in Zuidoost-Azië veel infecties bij de mens vanwege zijn zoönotisch potentieel. Het doel van het PIGSs-project is om ons begrip van de gastheer-pathogeen-omgeving interacties bij S. suis-infecties bij varkens te vergroten, en daarmee de bewijsbasis voor nieuwe innovaties en effectieve preventie- en controlestrategieën te versterken. Om dit te bereiken zal het project focussen op verschillende aspecten die een rol spelen bij S. suis infecties: 1) Genetische basis voor virulentie bij S. suis populatie; 2) Probiotica van de volgende generatie om het microbioom van varkens te verbeteren; 3) Beoordeling van de rol van co-infecties bij de ziekte van S. suis; 4) Milieurisicofactoren en impact van de ziekte van S. suis. Door op verschillende niveaus informatie te verkrijgen is een integrale aanpak van het ontwerpen van nieuwe interventiemaatregelen haalbaar. WBVR zal zich richten op de onderwerpen 1, 3 en 4. Om de virulentiemechanismen van S. suis op te helderen, wordt de interactie van S. suis met verschillende varkensgastheercellen bestudeerd (thema 1). Het is bekend dat S. suis-infecties vaak worden voorafgegaan door een virale infectie. WBVR bestudeert hoe deze virale infectie de immuunrespons op S. suis beïnvloedt (thema 3). Ten slotte zal in samenwerking met Spanje en Duitsland een epidemiologisch onderzoek naar risicofactoren voor de ziekte van S. suis worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in managementfactoren die een rol kunnen spelen bij S. suis-infecties (thema 4). Samen zal deze informatie worden geïntegreerd om te resulteren in nieuwe diagnostische en preventiestrategieën ter bestrijding van S. suis-infecties wereldwijd. Dit is met name relevant voor varkenshouders om de gezondheid en het welzijn van dieren te verbeteren en de kosten te verlagen. De indirecte volksgezondheid profiteert echter indirect ook door een vermindering van het antibioticagebruik en een verminderde infectieuze belasting voor de menselijke bevolking.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/22