EU-19029 Microbiomsupport (BO-57-101-006, BO-50-001-019)

Project: EZproject

Project Details

Description

Samenwerking binnen dit netwerk is van belang voor de gehele Europese voedselvoorziening; zowel voor wat betreft de kwaliteit als veiligheid van ons voedsel. Binnen MicrobiomeSupport is gekozen voor een voedsel systeem benadering, waarbij alle actoren en experts op verschillende schaalniveaus binnen de circulaire voedsel-economie worden betrokken.

Het is de bedoeling dat MicrobiomeSupport een centrale rol gaat spelen bij:

1) implementatie van FOOD 2030 strategieën,

2) betrokkenheid en afstemming van diverse belangrijke deelnemers in de circulaire bio-economie,

3) het stimuleren van Research & Innovations (R&I) microbioom onderzoek

4) ondersteuning van de Europese Commissie in het coördineren van activiteiten, bijeenkomsten, workshops en uitkomsten van de International Bioeconomy forum (IBF) werkgroep Food Systems Microbiome.

 

Het stimuleren van de bio-economie en het implementeren van FOOD2030 strategieën zijn de belangrijkste activiteiten van het MicrobiomeSupport project team. Nieuwe doorbraken worden in de toekomst verwacht van microbioom R&I, en MicrobiomeSupport zal hieraan ondersteuning bieden door kennis over plantaardige, terrestrische, dierlijk/ humaan en aquatische R&Is af te stemmen op onderzoeksvragen die worden gesteld vanuit de diverse sectoren binnen de bio-economie. Voor Nederland is deze ontwikkeling vooral belangrijk voor de ombuiging van een lineaire naar een circulaire landbouw economie. MicrobiomeSupport gaat ondersteuning bieden aan topsector onderzoek binnen T&U en AgriFood en aan NWO en NKA onderzoek. Binnen het Nederlandse (Wageningse) deel van MicrobiomeSupport wordt samengewerkt tussen Wageningen Corporate, Strategy and Accounts, Wageningen Research (Plant) en Wageningen University (Laboratory for Microbiology). Deze Wageningse groepen vertegenwoordigen het onderzoek op het gebied van microbiomen in Nederlands en spelen daarbij een belangrijke rol bij de coördinatie van drie van de zes werkpakketten. Vooral de Agro en Food sectoren in Nederland zullen profiteren van de activiteiten binnen MicrobiomeSupport.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/22