EU-19014 CropBooster-P (BO-55-101-007, BO-47-002-040)

Project: EZproject

Project Details

Description

Deze roadmap wordt opgesteld via workshops, literatuurstudies en publieke consultaties. Het eindresultaat van het project zal worden aangeboden aan de Europese Commissie als advies en ondersteuning voor toekomstig beleid op het gebied van onderzoek, voedselzekerheid en klimaat. Daarmee levert dit project belangrijke input voor de toekomstige EU onderzoekagenda en Europese onderzoeksfinanciering. Dit is in eerste instantie relevant voor het Nederlandse veredelingsbedrijfsleven, maar op termijn zal de gehele sector profiteren van de beschikbaarheid van toekomstbestendige gewassen voor land- en tuinbouw.

De centrale vraag die in het project zal worden beantwoord luidt: Hoe kunnen we toekomstige landbouw- en tuinbouwgewassen ontwikkelen die een zeer hoge opbrengst combineren met een zo laag mogelijk gebruik van mineralen en van water? En wat zijn daarin de belangrijke aangrijpingspunten voor toekomstig onderzoek? Tevens dienen deze gewassen bestand te zijn tegen de effecten van de klimaatverandering, en mogen er geen concessies worden gedaan aan de kwaliteit en de voedingswaarde van deze gewassen. Naast een uitgebreide analyse van de technische mogelijkheden om deze gewassen te ontwikkelen, zal in nauwe samenwerking met bedrijfsleven, akkerbouwers en tuinders, eindgebruikers en andere sociale actoren worden onderzocht wat het maatschappelijke draagvlak zal zijn voor de toekomstige introductie van deze gewassen.

Partners in dit EU-project zijn onderzoekinstellingen, EU brancheorganisaties en stakeholder platforms:

Stichting Wageningen Research - Coordinator (Nederland)

Vlaams Instituut voor Biotechnologie (België)

Wageningen University (Nederland)

Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italië)

Europese Organisatie voor Wetenschappelijk Plantenonderzoek E.P.S.O.

Heinrich-Heine-Universität Duesseldorf (Duitsland)

The University of Nottingham (Engeland)

Julius Kühn-Institut Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (Duitsland)

Centre National de la Recherche Scientifique (Frankrijk)

Sorbonne University (Frankrijk)

Kopenhavns Universitet (Denemarken)

Institut National de la Recherche Agronomique INRA (Frankrijk)

European Technology Platform "Plants for the Future"

Lancaster University (Engeland)

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca (Roemenië)

European Seed Association

Association de coordination technique agricole (Frankrijk)

ARVALIS Institut du vegetal (Frankrijk)

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21