EU-19011 CichOpt (BO-57-101-005, BO-49-001-004)

Project: EZproject

Project Details

Description

Nederland vormt samen met België en Frankrijk het belangrijkste gebied waar industriële cichorei, witlof, Radicchio Rosso en andijvie worden geteeld, en in dit gebied is het ook een belangrijke groente. Jaarlijks wordt meer dan 400.000 ton wortel-materiaal van witlof als afval geproduceerd, dat nu gebruikt wordt als dierenvoer of bio-energy feedstock, terwijl dit materiaal vol met bioactieve stoffen zit, met een flinke marktpotentie.

In de eerste fase van het project zullen de reststromen van witlof en andere Cichorium variëteiten systematisch op interessante inhoudsstoffen worden geëvalueerd, zowel analytisch als op bioactiviteit. Biomassa van deze planten is rijk aan voedingsvezels, vrije suikers, bioactieve sesquiterpeen lactonen en polyfenolen, en hebben met name potentie voor voeding, dranken en cosmetische toepassingen.

Voor het meest veelbelovende uitgangsmateriaal zullen vervolgens bioraffinage protocollen ontwikkeld worden, gericht op food, beverages, cosmetics en green chemical building blocks. Streven is om compatibele processen te ontwikkelen zodat via opeenvolgende raffinages meerdere producten gewonnen kunnen worden.

Afbeelding invoegen

 

CichOpt wil laagwaardige restromen opwaarderen, zodat er betere mogelijkheden voor valorisatie ontstaan voor de telers van witlof. Het project kent een Stakeholder Group (gebruikerscommissie) waar vooral Nederlandse en Belgische veredelaars, telers en processors in zitten.

CichOpt is een project in het ERA-net FACCE-SURPLUS programma van de EU. Financiering van de partners gebeurt via de nationale subsidieverleners (NWO in NL). Het project kent zes partners en wordt gecoördineerd vanuit België. De Nederlandse Partner is WPR. De totale subsidie is 1178k€ waarvan 250k€ aan WPR.

                                                                                               

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.