EU-19008-BLOOM (BO-57-101-008, BO-44-001-022)

Project: EZproject

Project Details

Description

De Europese commissie heeft geconcludeerd dat ondanks alle activiteiten om de bio-economy in Europa vorm te geven de kennis van de Europese burger van bioeconomy minimaal is. De verwachting is dat door het verhogen van de kennis en het bewustzijn van de burgers wat bioeconomy voor hun kan betekenen, burgers bewuster zullen gaan kiezen voor groenere en meer duurzame producten, en hiermee helpen om de ontwikkeling van de bio-economy te versnellen. BLOOM is specifiek gericht op het betrekken van verscheidene stakeholders om de vaak ingewikkelde boodschap van de bioeconomy, het onderzoek en de innovatieve ontwikkelingen beter begrijpelijk te maken voor de burger.

BLOOM werkt langs een aantal lijnen:

  • Via het European School Network worden Europabreed middelbare schoolleraren ondersteund om voor hun eigen disciplines lespakketten te ontwikkelen over de verschilend asecten van de bioeconomy
  • Via een web-site en platform wordt actief gecommuniceerd over onderzoek en innovatieve ontwikkelingen.
  • Daarnaast heeft BLOOM 5 hubs gedefinieerd, regio’s in Europa met een focus op bepaalde innovatieve grondstof-product-technologie combinaties. Via co-creatie technieken wordt een verscheidenheid aan stakeholders binnen de hubs betrokken om de discussie over bioeconomy ontwikkelingen binnen de regio te voeren, en een strategie en concrete boodschappen en communicatie-vormen te ontwikkelen, waarmee burgers breder bereikt kunnen worden.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/191/03/21