EU-19005 Best4Soil (BO-56-101-004, BO-50-001-020)

Project: EZproject

Project Details

Description

In alle deelnemende EU-landen wordt kennis verzameld over het effect van de teelt op het besmettingsniveau van bodemschimmels en nematoden (waardplantstatus) en over schadegevoeligheid van de belangrijkste gewassen voor deze organismen. Deze kennis wordt ondergebracht in een centrale database en via een beslissing ondersteunend systeem (kennistool) op internet beschikbaar gemaakt voor telers en adviseurs. Daarbij dient de webapplicatie www.aaltjesschema.nl van Wageningen UR als uitgangspunt. Deze applicatie helpt telers en hun adviseurs om slimme rotatieschemas / bouwplannen te ontwikkelen.

Het BEST4SOIL project organiseert een praktijknetwerk in twaalf landen, waarin telers, adviseurs, docenten en onderzoekers bij elkaar worden gebracht. Via dit netwerk wordt kennis over moderne niet chemische beheersingsmethoden van bodemziekten met elkaar gedeeld.

De 4 hoofdonderwerpen zijn:

  • compost en organische stof,
  • groenbemesters,
  • anaerobe grondontsmetting (ASD)
  • en voor Zuid Europa solarisatie (afdekken met folie onder felle zon, waardoor sterke temperatuurverhoging optreedt).

Daarvoor worden YouTube videos, factsheets en netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Deze informatie en de kennistool voor bouwplan inrichting komt beschikbaar in 22 officiële EU-talen, waaronder Nederlands.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21