EU-19003-AquaIMPACT (BO-65-104-001, BO-41-001-013)

Project: EZproject

Project Details

Description

Doel van het project is het demonstreren en valideren van nieuwe genomic en nutritionele technologieën voor de Europese aquacultuur. AquaIMPACT creëert en implementeert de volgende generatie fokkerijmethoden en ontwikkelt nieuwe voedingsprotocollen voor de genetisch superieure vis die afkomstig is van fokprogramma's. Deze technologieën worden opgeschaald naar commercieel gebruik en daarvoor geoptimaliseerd. Gebruikmakend van principes van kringlooplandbouw, dragen de technologieën bij aan voedselzekerheid, dierwelzijn, en duurzaamheid. Het project richt zich op zalm, forel, zeebrasem, en zeebaars. Deze soorten worden in Europa geproduceerd en zijn belangrijk voor de Nederlandse consumptie. De Nederlandse industrie is actief in fokkerij van aquacultuursoorten en automatisering van fenotypering. Het consortium bestaat uit 11 bedrijven en 13 onderzoeksinstituten uit 9 Europese landen, met een solide track record op het gebied van technologische vooruitgang ten behoeve van industrie en consument.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/23