EU-19002 AgROBOfood (BO-67-101-010, BO-52-002-009)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit stimuleert en vergemakkelijkt de verspreiding en de opname van robotica oplossingen door de agri-food sector. Hiervoor zijn alle relevante Europese spelers en een inclusieve aanpak nodig. Het agROBOfood consortium heeft 39 partners, geleid door Wageningen University & Research. Zo positioneren wij Nederland als leider van agro food robotica innovatie en van de implementatie van robotica in de agro food praktijk. Innovatie Experimenten (IEs) vormen het hart van het project. Deze IEs, worden geleid door MKB en georganiseerd en gemonitord door de Digitale Innovatie Hubs (DIHs). Deze DIHs zijn verbonden in een netwerk, met 7 Regionale Clusters. Een eerste ronde van IEs demonstreert verschillende robotica innovaties van midden en kleine bedrijven op zo een manier dat deze (1) zorgen voor vermenigvuldiging in Europa, (2) robotica oplossingen breed worden toegepast en (3) het netwerk van DIHs wordt versterkt en verduurzaamd.

 

AgROBOfood demonstreert en verspreid robotica oplossingen, bijvoorbeeld technologie om automatisch te kunnen oogsten, drone inspectie uit te voeren, ziekten en plagen te detecteren of robotisch te sorteren en stapelen onder zware omstandigheden (b.v. vrieskoude). In de open call zullen nog veel meer toepassingen worden gedemonstreerd en van minimaal Technology Readiness Level (TRL) 5 naar een hoger TRL niveau worden gebracht.

 

Door de coördinatie en contractafhandeling van de open calls en het trekken van WP6 door WR, positioneert Nederland zich als leider in digitale transformatie en robotica. Daarnaast vergroten de open calls voor bedrijven het netwerk en de impact van robotica-implementatie in de praktijk.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.