EU-19001 AgriLink (BO-56-101-003, BO-47-002-038)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het project richt zich op het versterken van het Agro Kennis en Innovatie Systeem waarbij nadruk ligt op: 1) het verbeteren van kennisdoorstroming;  2) het begrijpen van besluitvormingsprocessen van boeren en de rol hierbij van kennis en advies; 3) het ontwikkelen van advies services gericht op versterking van innovatie, het vertalen van praktijk behoeftes naar onderzoeksvragen en het vormgeven van interactieve innovatieprojecten met boeren en andere stakeholders.

De kern van de Nederlandse bijdrage zit in de ontwikkeling van nieuwe advies methoden voor duurzaam bodembeheer. In een zogenoemde living lab aanpak ontwerpen we met boeren, adviseurs en andere stakeholders  advies services voor bodembeheer. Boeren zijn dan geen doelgroep van het eindproduct, maar doen mee in de ontwikkeling er van. Wetenschappelijke kennis en lokale praktijkervaringen worden hierin verbonden. In andere landen worden adviesdiensten ontwikkeld conform de Living Lab aanpak voor o.a. biologische plaag beheersing, implementatie van Internet of Things in veehouderij en product- en markt ontwikkeling.

Andere onderdelen in het project waar we een bijdrage aan leveren zijn:

  1. Analyse van de diversiteit onder boeren van het gebruik van kennis en advies diensten en hoe zij dit vertalen naar ontwikkelingen op hun bedrijf;
  2. Ontwikkeling van socio-technische transitie scenarios voor verbetering van de performance van advies systemen en de realisatie van duurzame Landbouw, leidend tot concrete aanbevelingen en tools voor landbouwers, adviseurs en beleidsmakers.
StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21