Ethiopia Group (KB-35-008-004)

Project: EZproject

Project Details

Description

Binnen Wageningen-UR lopen verschillende initiatieven om te komen tot samenwerkingen en coördinatie rond projecten die zich afspelen binnen bepaalde landen/regios. Het doel van deze initiatieven is om de effectiviteit en invloed van zowel het afgeronde als lopende onderzoek naar voedsel systemen te vergroten. Dit KB-project richt zich op het ontwikkelen van een methode voor het inventariseren van data, standaard werkwijzen en ervaringen die zijn opgedaan in de verschillende projecten in Ethiopië. Ook wordt aandacht besteed aan de kennis en data infrastructuur die nodig is om dit op te zetten. De projecten die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd in Ethiopië worden gebruikt als een casus om deze systematiek vorm te geven. We verwachten dat de kennis en infrastructuur die zal worden ontwikkeld rond de Ethiopië casus nuttig zal zijn voor vergelijkbare projecten in andere landen en regios. Zoals bijvoorbeeld de clusters van projecten in de Sahel, Vietnam, Jordanië en Bangladesh. Binnen de Ethiopië groep wordt er samengewerkt door onderzoekers uit alle disciplines binnen Wageningen-UR (plant, veehouderij, omgevingswetenschappen en de sociale wetenschappen) ook wordt het project ondersteund door het data competence center. De afgelopen maanden heeft het project activiteiten uitgevoerd om mogelijkheden te identificeren voor samenwerking en het uitwisselen van onderzoeksresultaten en data.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19