ETC Urban Land use and Soil (ULS) (KB-36-003-023, KB-24-001-011)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het Europese Topic Centre Urban, Land use and Soil systems (ETC ULS) consortium biedt ondersteuning aan de EEA bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid op het gebied van stedelijke ontwikkeling, landgebruik en bodem door middel van data, informatie / indicatoren en evaluaties. In het consortium draagt WENR o.a. bij aan de ontwikkeling van agro-ecologische indicatoren en assessments op Europees niveau, ondersteuning aan de analyse van de CAP en biedt ondersteuning aan het Nationaal Referentie Centrum (NRC) landbouw en milieu. Daarnaast is WENR betrokken bij het onderdeel land processen en territoriale indicatoren waaronder stedelijk landgebruik. WENR leidt hier de taken m.b.t. 1. het schrijven van een scoping paper over het gebruik van de Copernicus hoge resolutie fenologie product en 2. het ontwikkelen van een indicator voor het peri-urbane gebied en graslanden. WENR is ook betrokken bij de analyse van de beleidsrelevantie van verschillende ruimtelijke indicatoren. Onder het thema bodembescherming en functionele kartering (incl. bodem netwerken) leidt WENR de taak waar gekeken wordt naar het gedrag van nutriënten en verontreinigende stoffen in de bodem. Verder is WENR betrokken bij bodemdegradatie en bieden we ondersteuning aan de Europese rapportage betreffende de bodemgesteldheid en het NRC Bodem.

De aanwezigheid van WENR in het consortium geeft de mogelijkheid Nederlandse kennis en ervaring in te brengen in Europese stedelijke, landgebruik en bodemstudies, maar het is ook een modus voor tweezijdige communicatie en het opdoen van kennis en informatie over de belangrijkste onderwerpen gerelateerd aan stedelijke ontwikkeling, landgebruik en bodem. Door WENRs betrokkenheid bij de nationale stedelijke, landbouw en bodem agendas kunnen we input geven aan nationale onderwerpen, het oplossen van problemen en significant bijdragen aan veel van de kritieke problemen van deze tijd. 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1631/12/21