ESBLs Vleeskalveren (BO-43-111-011, BO-43-013.03-011)

Project: EZproject

Project Details

Description

De monitoring van antibiotica resistentie vindt plaats door het nemen van feces monsters, veelal aan de slachtlijn. Het voorkomen van ESBLs bij landbouwhuisdieren vindt plaats doormiddel van een niet-selectieve screening van willekeurig geïsoleerde (indicator) E. coli en door selectief geïsoleerde E. coli. De eerste maat voorspelt de prevalentie van resistentie onder alle E. coli die in de darmflora aanwezig is, de tweede maat voorspelt de prevalentie op dierniveau. In de selectieve isolatie is bij vleeskippen nog steeds een jaarlijks dalende trend zichtbaar, van groter dan 65% in 2014 tot kleiner dan 25% in 2018. In tegenstelling is bij vleeskalveren in dezelfde periode een stijging waargenomen, bij rosé vleeskalveren van 11.3% naar 26.9% en bij blanke vleeskalveren van 17.9% naar 47.6%.

Het gebruik van cefalosporines, welke een directe selectiedruk op ESBL E. coli veroorzaken is ook in de kalversector sterk gedaald, waardoor alleen het gebruik van aminopenicillines directe selectiedruk opleveren. Het hoge gebruik van andere middelen kan door co-selectie toch deels verantwoordelijk zijn voor de stijging van ESBL E. coli. Doordat de sector slechts een relatief kleine daling in het gebruik heeft gerealiseerd is dit gebruik nu aanzienlijk hoger dan in andere sectoren.

 

Dit project richt zich dmv een longitudinaal onderzoek op het vaststellen van de bedrijfs-, of organisme specifieke factoren die de toename in ESBLs kunnen verklaren en verspreiding van ESBLs door productieketen in kaart brengt. In 2019-2020 werden 700 dieren op 13 melkvee bedrijven en op 8 kalverbedrijven gevolgd dmv rectaal swabs op verschillende leeftijden.

 

Statistische analyse wordt uitgevoerd om significante factoren voor het bedrijf en het kalf te bepalen die een effect op ESBL kolonisatie hebben. Doormiddel van whole-genome sequencing van ESBL E. coli isolaten wordt de transmissie tussen dieren op een aantal bedrijven gevolgd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21