Enremilk: Integrated engineering approach (BO-31.03-007-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

De zuivelketen is een belangrijke sector in de voedingsindustrie, zeker ook in Nederland. De keten staat bekend om een hoog water- en energieverbruik. Zowel grote multinationals als MKB-bedrijven in de keten zoeken meer en meer naar mogelijkheden om de milieu-impact terug te dringen. EnReMilk beoogt in representatieve case studies een energiebesparing van 20% eneen waterbesparing van 30% te realiseren met behoud van voedselveiligheid en kwaliteit. Dit wordt gedaan door de inzet van innovatieve technologieën (o.a. Microwave heating, Superheated Steam Drying, Pressure Change Technology) in het productieproces van zuivelproducten. Het project omvat:

-      Verkenning van het besparingspotentieel en (bedrijfs)economische consequenties van nieuwe technologieën;

-      Optimalisering van de meest veelbelovende (combinaties van) technologieën in twee case studies: de productie van melkpoeder en van mozzarella;

-      Facilitering van een praktische toepassing van de technologieën die verantwoord is vanuit de drie duurzaamheidsprincipes (People, Planet, Profit).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1431/12/17