Enhancing the resilience of those most vulnerable to food system shocks and stresses (KB-35-009-001)

  • Rozemeijer, Nico (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

De gevolgen van Covid-19 maatregelen leggen bloot dat specifieke groepen mensen in LMICs onevenredig kwetsbaar zijn voor schokken in het voedselsysteem. Deze studie onderzoekt welke groepen in geselecteerde landen het meest kwetsbaar zijn, hoe zij die kwetsbaarheid zelf definiëren en hoe zij met zon schok proberen om te gaan. Tevens zal worden nagegaan welke interventies en investeringen zowel financieel als beleidsmatig het meest effectief en efficiënt zijn om de weerbaarheid van betreffende groepen te vergroten. Veel onderzoek richt zich op actoren met productiemiddelen en een rol in de formele waardeketen. De onzichtbare kwetsbaren en hun rol, reactie en kansen bij het optreden van schokken moeten ook in wetenschappelijk onderzoek zichtbaar gemaakt worden. Dit KB onderzoek draagt daar aan bij. Het onderzoek is opgebouwd uit een drietal elkaar aanvullende componenten: 1) het inzichtelijk maken van de kwetsbaarheid en weerbaarheid strategieën van de meest kwetsbaren in een aantal cases (landen, en stakeholder groepen); 2) welke verantwoorde financiering mechanismes en andere ondersteuning zijn beschikbaar/noodzakelijk om de meest kwetsbaren te helpen hun weerbaarheid te vergroten; en 3) ontwikkeling van een stress test (althans de elementen daarvan) om modelmatig de effecten en reactie van kwetsbaren op een crisis te meten, en begrip te vergroten van het effect van mogelijke interventies. Een synthese paper geeft antwoord op de vraag hoe de weerbaarheid van de meest kwetsbaren te vergroten is in het geval van een crisis in het voedselsysteem.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/03/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.