Emissies uit substraatteelten in kader van NL toelating (BO-43-102.01-005, BO-43-011.01-005, BO-20-002-008, BO-12.03-019-007)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project heeft als doel het opleveren van een verbeterde GEM instrument voor het berekenen van gewasbeschermingsmiddelen concentraties in oppervlaktewater als gevolg van het gebruik in substraatteelten (kassen). Dit instrument dient te kunnen worden gebruikt in de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Tevens dient het mogelijk te zijn om een aantal emissiereducerende maatregelen door te kunnen rekenen. Bij de oplevering wordt uitleg gegeven over de gehanteerde ruimtelijke en temporele percentielen. De onderliggende modellen van GEM worden ook separaat aangeboden aan het ministerie van LNV.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1231/12/21