Emissies uit grondgebonden kasteelten in kader van NL toelating (BO-43-102.01-006, BO-43-011.01-006, BO-20-002-046)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit project wordt gewerkt aan de verbetering en onderbouwing van modellen en methodieken voor het bepalen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen uit grondgebonden teelten in Nederland. Na de release van het Greenhouse Emission Model GEM in 2015 zijn er problemen geconstateerd, bijv. in de irrigatiesystematiek en in de beschrijving van het macroporie systeem van de kasgrond van het scenario. De herziening van de GEM scenarios voor oppervlaktewater en grondwater wordt uitgevoerd door de NL consensuswerkgroep voor scenarios voor grondgebonden teelten, waarin naast direct betrokken WENR projectmedewerkers ook vertegenwoordigers zitten van Ctgb, PBL en WUR Glastuinbouw.

De producten van het project zijn:
1) Een herziene set scenarios voor grondgebonden teelten
2) Rapportage van de nieuwe modellen en scenarios
3) Softwarepakket GEM met de herziene set scenarios voor grondgebonden teelten

StatusActive
Effective start/end date1/01/1631/12/21