Emissieregistratie (WOT-04-008-025, WOT-04-008-004, WOT-04-007-018)

Project: EZproject

Research Output

2011
Open Access
2012
Open Access

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2010 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

van Bruggen, C., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W., Huijsmans, J. F. M., Sluis, S. M. & Velthof, G. L., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 43 p. (WOt-werkdocument ; no. 294)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2010 : national inventory report 2012

Coenen, P. W. H. G., Maas, C. W. M., Zijlema, P. J., Baas, K., van den Berghe, A. C. W. M., te Biesebeek, J. D., Brandt, A. T., Geilenkirchen, G., van der Hoek, K. W., te Molder, R., Dröge, R., Montfoort, J. A., Peek, C. J., Vonk, J. & van den Wyngaert, I. J. J., 2012, Bilthoven: RIVM. 250 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Greenhouse gas reporting of the LULUCF sector: background to the Dutch NIR 2012

van den Wyngaert, I. J. J., Arets, E. J. M. M., Kramer, H., Kuikman, P. J. & Lesschen, J. P., 2012, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 1035.9)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ruimtelijke verdeling ammoniakemissies van beweiden en van aanwenden van mest uit de landbouw

Luesink, H. H., Schouten, A. D., Blokland, P. W. & Hoogeveen, M. W., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 42 p. (WOt-werkdocument; no. 298)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2013

Ammoniakemissie uit de landbouw in 2008 en 2009 : achtergrondrapportage

Luesink, H. H., Blokland, P. W., Hoogeveen, M. W. & Wisman, J. H., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 81 p. (WOt-werkdocument; no. 362)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
2014

Emissies naar lucht uit de landbouw in 2012 : berekeningen van ammoniak, stikstofoxide, lachgas, methaan en fijn stof met het model NEMA

van Bruggen, C., Bannink, A., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Huijsmans, J. F. M., Luesink, H. H., Sluis, S. M., Velthof, G. L. & Vonk, J., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 79 p. (WOt-technical report; no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
2015
Open Access

Evaluatie van methaanemissieberekeningen en -metingen in de veehouderij

Groenestein, C. M. & Mosquera Losada, J., Dec 2015, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 46 p. (WOt-technical report; no. 54)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
2016

Geografisch informatiesysteem voor de emissieregistratie van landbouwbedrijven; GIABplus-bestand 2013 – Status A

van Os, J., Jeurissen, L. J. J. & Naeff, H. S. D., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 65 p. (WOt-technical report; no. 66)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
2017

Emissies naar lucht uit de landbouw in 2014: berekeningen met het model NEMA

van Bruggen, C., Bannink, A., Groenestein, C. M., Huijsmans, J. F. M., Luesink, H. H., Oude Voshaar, S. V., van der Sluis, S. M., Velthof, G. L. & Vonk, J., 2017, Wageningen: Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment. 96 p. (WOt-technical report; no. 90)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Emissies naar lucht uit de landbouw in 2015: Berekeningen met het model NEMA

van Bruggen, C., Bannink, A., Groenestein, C. M., Huijsmans, J. F. M., Luesink, H. H., Oude Voshaar, S. V., van der Sluis, S. M., Velthof, G. L. & Vonk, J., 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 139 p. (WOt-technical report; no. 98)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
Open Access

Rekenregels rundvee voor de Landbouwtelling : verantwoording van het gebruik van het Identificatie & Registratiesysteem

van Os, J., Bartholomeus, M. G. T. M., Jeurissen, L. J. J. & van Reenen, C. G., 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 68 p. (WOt-technical report; no. 91)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018
Open Access
Open Access
2019
Open Access
Open Access
2020
Open Access