Emissieregistratie (WOT-04-008-025, WOT-04-008-004, WOT-04-007-018)

Project: EZproject

Project Details

Description

De Emissieregistratie levert cijfers voor nationale en internationale rapportages, zoals de Balans van de Leefomgeving en Kyoto. Binnen dit project wordt de bijdrage van Wageningen University & Research aan de Emissieregistratie geregeld. Concreet bestaat dit uit het leveren van emissiecijfers voor LULUCF, het zorgdragen voor het updaten van de methodiek voor LULUCF, onderbouwing voor de landbouw-emissies en bijdragen aan vergaderingen binnen werkgroepen binnen de Emissieregiestratie.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/0831/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.